VE

HİKÂYECİDE SEÇME VE AYIKLAMA KÜLTÜRÜ

Hangi işi yaparsak yapalım, onunla ilgili temel alan bilgilerine sahip olmamız gerekir; fakat bu yeterli değildir; o bilgiyi kullanma kültürümüz yoksa başarılı olamayız. “Kültür asıl kaynaklara gitmek ve onların sularından bol bol içmekle edinilir. Tarihin içinden gelmeyen hiç bir şey olgun değildir.” İnsan, tecrübeleriyle olgunlaşır. Başarılardan “devam fikri”ni, yanılgılardan “tekrarlamama”yı çıkarabilenler tecrübe kazanmış olurlar. Bilgi, tecrübeyle birleşerek kültürleşir. Kültürlü olmak fark etmek ve farklı olmak demektir. Read more

Paylaş
Facebooktwitter

MİLLÎ MÜCADELE VE MEHMED ÂKİF

1.1.Millî Mücadele’nin Ana Karakteri

Millî Mücadele, Türk milletinin “varlık-yokluk mücadelesi”dir. Kazandığımız halde yıllarca eziyetini çektik; kaybetseydik her şey biterdi. Balkan Harbi’nden başlayıp 1922’ye kadar süren, farklı safhalarına farklı adlar da verilse, o, milletin varlığını sona erdirmeyi hedefleyen “yedi düvel”e karşı verilmiş bir haysiyet mücadelesidir. Read more

Paylaş
Facebooktwitter

SAFAHÂT’TA HESABA ÇEKİLEN İNSANIMIZ ve ÂSIM

Safahât’ı inceleyenler, onun bir tesbitler kitabı olduğunu kolaylıkla görmüşlerdir. Sosyal bünyeyi teşhir ederken etraflı bir müşahede süzgeci kullanan Mehmet Âkif, -realist, hattâ natüralist romancıların tavrına yakın bir tutumla- inceleyici, sebep-sonuç araştırıcı bir sanatkâr olarak karşımıza çıkar. Dış çevre tespitlerini böylesine dikkatle yapan ve onları nazma çeken bir sanatkâr, elbette, riskli bir yola girmiş olur; çünkü tespitler ne kadar ilgi çekici ve gerçekçi olursa olsun, şiir kılığına sokulamazsa, vezinli-kafiyeli bir düsturlar manzumesi ortaya çıkar; fakat şiir ölür. Read more

Paylaş
Facebooktwitter

SAFAHÂT”TA İSTİKLAL MARŞI”NI HAZIRLAYAN FİKİR VE DUYGULAR

Edebî Hareketlerin Birbirine ve Sosyal Olaylara Bağlılığı:
Edebî hareketler, bir taraftan sosyal olaylara, diğer taraftan da başka edebî hareketlere bağlı olarak ortaya çıkar ve gelişirler. Sosyal olaylar sanatçıları çeşitli yönleriyle etkileyerek onlarda bediî ihsas ve birikimler meydana getirdikleri gibi, edebî hareketler de birer estetik birikimin neticesi olarak -müteakip edebî hareketleri hazırlarlar. Read more

Paylaş
Facebooktwitter