UNSURLARI

MUSTAFA SEYİT SUTÜVEN’İN ŞİİRİNDE ÂHENK UNSURLARI

Her gerçek şair, “ses”in peşinden gider. Şair için dil, bir anlam unsuru olduğu kadar da âhenk unsurudur. “…Verlaine gibi, şiirde âhengi, birinci dereceye yükseltmek istemesek bile, ona, hiç olmazsa mâna kadar yer vermek mecburiyetindeyiz.” Çünkü şiir, anlam yönü ne derece önemli olursa olsun, dilin mûsıkî imkânlarının iyi kullanılmasından doğar. Bu sebeple de şiire dair her değerlendirmede, âhenk, önemli bir şi’riyet unsuru olarak ele alınır. Read more

Paylaş
Facebooktwitter