TESBİTİNİN

ŞİİR TAHLİLİNDE ANAHTAR KELİME TESBİTİNİN ÖNEMİ

Her gerçek şiir, bir edebî metin olarak, kendine mahsus bir kelime kadrosuna sahiptir ve bu kadro, “şiir dokusu”nu meydana getiren ana unsurdur. Yahya Kemâl’in “Çıktı Otranto’ya pür-velvele Ahmed Pâşâ” mısraındaki “velvele” kelimesi, “velvele koparmak” deyimindekiyle -hem ses hem de anlam olarak- aynı değildir. Deyimde harcı âlem olan bu kelime, Yahya Kemal’in şiirinde, büyük bir ordunun fâtihâne bir edâ ile karaya çıkışındaki “ihtişâm”ı ifade etmektedir. Read more

Paylaş
Facebooktwitter