SAFAHÂT”TA İSTİKLAL MARŞI”NI HAZIRLAYAN

SAFAHÂT”TA İSTİKLAL MARŞI”NI HAZIRLAYAN FİKİR VE DUYGULAR

Edebî Hareketlerin Birbirine ve Sosyal Olaylara Bağlılığı:
Edebî hareketler, bir taraftan sosyal olaylara, diğer taraftan da başka edebî hareketlere bağlı olarak ortaya çıkar ve gelişirler. Sosyal olaylar sanatçıları çeşitli yönleriyle etkileyerek onlarda bediî ihsas ve birikimler meydana getirdikleri gibi, edebî hareketler de birer estetik birikimin neticesi olarak -müteakip edebî hareketleri hazırlarlar. Read more

Paylaş
Facebooktwitter