GÖRÜŞLER DERGİSİNDE

GÖRÜŞLER DERGİSİNDE ARİF NİHAT ASYA

Görüşler dergisi, Adana Halkevi’nin yayın organı olarak, Nisan 1937-Temmuz 1946 tarihleri arasında yayımlanmış olan önemli bir dergidir. Dergi, Yunus Kâzım Köni’nin yönetiminde yayın hayatına girmiş, Birinci Teşrin (Ekim) 1937’de çıkan 4.sayıdan Mayıs 1942 tarihinde çıkan 45.sayıya kadar (45.sayı dahil toplam 42 sayı) Arif Nihat Asya tarafından yönetilmiştir. Derginin yönetimi zaman zaman el değiştirmiştir. Yönetim kadrosu gözden geçirildiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Read more

Paylaş
Facebooktwitter