SAFAHÂT”TA İSTİKLAL MARŞI”NI HAZIRLAYAN FİKİR VE DUYGULAR

Edebî Hareketlerin Birbirine ve Sosyal Olaylara Bağlılığı:
Edebî hareketler, bir taraftan sosyal olaylara, diğer taraftan da başka edebî hareketlere bağlı olarak ortaya çıkar ve gelişirler. Sosyal olaylar sanatçıları çeşitli yönleriyle etkileyerek onlarda bediî ihsas ve birikimler meydana getirdikleri gibi, edebî hareketler de birer estetik birikimin neticesi olarak -müteakip edebî hareketleri hazırlarlar.

Prof.Dr. SAADETTİN YILDIZ
Prof.Dr. SAADETTİN YILDIZ

Bu hüküm bilhassa, sosyal muhtevalı edebî hareket ve eserler için çok daha fazla geçerlidir. Çünkü içtimaî fikirler ve duygular “anlık” değildirler; belli bir hazırlık devreleri ve belirgin bir “karşılıklı tesir daireleri” vardır. Bir sanatkârın esaslı ve geçerli bir düşünce dağarcığına sahip olabilmesi için de, bu hazırlığa ve karşılıklı tesire mutlaka ihtiyaç hissedilir.

Önemli sosyal olaylar, cemiyetin en hassas unsurları olan sanatçılara kuvvetle tesir eder ve bu tesir büyük edebî eserlerin doğmasında çekirdek vazifesi görür.

Türk Tarihinin son bir asırlık bölümü, Türk’ün uzun asırlara yayılan tarihi içinde, müsbet ve menfi olaylarla dolu, enteresan ve örnek olarak incelenebilecek bir zaman dilimidir. Buna bağlı olarak edebiyatımız da fevkalâde hareketli gelişmelere sahne olmuştur. Türk devletinin yapısında ve aydınımızın hayata bakışında meydana gelen değişmelerin edebiyatımıza -bir yönüyle kararsızlık da diyebileceğimiz – bir çeşni getirdiği mâlûmdur. Yaklaşık her on beş yılda bir “edebi mektepler” ortaya çıkardığımız bu bir asırlık zaman, sosyal olayların edebiyat üzerinde ne derece müessir olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.Devamını İndirmek İçin Tıklayın

Paylaş
Facebooktwitter

Leave a comment