NE İÇİNDEYİM ZAMANIN

Şiirimizde, zor yazan ve kendi yazdıklarını zor beğenen şairler arasında Tanpınar’ın yeri hayli yukarılardadır. Ona göre şiir, kadın gibi meşgul olunmak ister, uğraşmadan olmaz. Roman, hikâye, deneme, edebiyat tarihi, edebiyat incelemesi gibi, her biri değişik dikkat ve yoğun mesai isteyen sahalarda çok ciddî çalışmalar içine girmesinin de tesiriyle olsa gerek, şiire çok fazla zaman ayıramamış; ancak, kusursuz şiir arayışından da vazgeçmemiştir.

Prof.Dr. SAADETTİN YILDIZ
Prof.Dr. SAADETTİN YILDIZ

Bir mülâkata verdiği cevapta “Şiir kendi muvazaasının dışına çıktı. Vezin ve kafiyenin, muayyen şekillerin ihmali yüzünden mukavemetsiz eserler doğuyor. (…) Hürriyetler bizi dağıttığı zaman tehlikeli olurlar” diyen şair, şiirin titiz bir çalışmayla meydana getirilebileceğine inanmaktadır. Tanpınar’ın bütün şiirlerinin sayısı -bitmemiş olanlar dahil- yüzü bulmaz. Sanatın zannedildiğinden çok daha ciddî bir iş, mısraın ise “bütün bir kâinat” olduğunu düşünen şair, “onu bilerek yapan, hele o mısrada elde ettiklerini ikinci ve üçüncüsünde o kadar değişik ve birincisine uygun şekilde” sürdürebilen sanatkârı, “insanların en büyüğü ve mucizelisi” saymış; bu yüzden az yazmış, fakat yazdıklarını iyi işlemiştir.

Bu titizlik ve mükemmeliyet arayışı, elbette, onun işini biraz daha zorlaştırmıştır. Dolayısıyla da, tıpkı Yahya Kemal gibi, az yazmış; yazdıklarını ortaya çıkarmada o da oldukça temkinli davranmıştır. Aslında bu tutumundan çok da memnun değildir. Arkadaşlarına yazdığı çeşitli mektuplarda, az yazmasından sıkça şikâyet eder: “… bütün bu ıztırap, mahrumiyet, hayat çeşmesinin başında bir yudum su bile içmeden beyhude bekleyişler, hepsi hepsi boşuna mı gidecek? (…) Beni asıl müteessir eden kupkuru kalışımdır. Goethe benim iki manzumeyi yarım yamalak yazabildiğim bir sene içinde 3-4 eser, hem de bütün Avrupa’yı birden sarsan 3-4 eser yazıyordu. Çalışmak… Yarabbim, bu şifayı bana ne vakit göndereceksin? (…) Bu kadar yaşadığı dünyayı eskitmiş, tecessüs ve ihtirasını öldürmüş bir adam ne olabilir?” ….. Devamını İndirmek İçin Tıklayın

Paylaş
Facebooktwitter

Leave a comment