MEHMED ÂKİF’İN “DÜNYA GÖRÜŞÜ”NÜ HAZIRLAYAN TEMEL UNSURLAR

Bu yazıda, İstiklâl Marşı şairi ve önce Süleyman Nazîf’in, sonra da zamanın Maarif Vekili Hamdullah Subhi Bey’in İlâhî Şair diye tavsif ettiği Mehmed Âkif Ersoy’un dünya görüşünü ve bu dünya görüşünü meydana getiren temel unsurları kısaca gözden geçirmeye çalışacağım. Öncelikle, “dünya görüşü” ile neyi kastettiğimizi belirtmekte fayda var:
Belli bir gayeye hizmet için esaslı bir fikir birikimine sahip olan aydın bir insanın, o gayeye erişebilmek üzere kullanacağı yol ve yordamı tesbit

Prof.Dr. SAADETTİN YILDIZ
Prof.Dr. SAADETTİN YILDIZ

edebilme-uygulayabilme gücü ve anlayışı…
Bu tarifin temel unsurları şunlardır: Belli bir gaye, fikir birikimi, gayeye erişme yolu, tesbit-uygulama gücü ve anlayışı

Bu temel unsurlara dikkat edersek, günlk hayatta sıkça kullandığımız “hayat anlayışı”, “hayata bakış”, “yaşama felsefesi”, “yaşama üslûbu” gibi tabirlerin “dünya görüşü” kavramının alt birimleri olduğu anlaşılacaktır. Bunları neden alt birimler olarak kabul ediyoruz? Çünkü;

Bu tarifte yer alan gaye, şahsî değildir; toplumları ve geniş çaplı teşkilatları , hattâ çoğu zaman milletleri ilgilendiren, yönlendiren geniş bir kavramdır; bir hedefler silsilesidir.

Fikir birikimi, sadece ferdî düşünme kabiliyeti değildir; aydın bir insanın belli bir gayeye varmak azim ve iradesiyle başvurduğu ve muhtelif araştırma-inceleme-birleştirme çalışmalarıyla elde ettiği aksiyona dönük sistemli düşünme faaliyetidir; tefekkürdür.

Gayeye ulaşma yolu, uzun araştırma-karşılaştırma-analiz/sentez faaliyetleriyle desteklenmiş bir metodlar zinciridir. Devamını İndirmek İçin Tıklayın

Paylaş
Facebooktwitter

Leave a comment