MANZUM EDEBÎ METİNLERİN KARŞILAŞTIRILMASINDA “STİLİSTİK YAPI İNCELEMESİ”NİN ÖNEMİ

Manzum edebî metin, her şeyden önce, çok yönlü bir dil işçiliğine dayanır. Dilin -hem mânâ hem de âhenk unsuru olarak- hassasiyetle kullanılmadığı bir manzume, hangi temayı işlerse işlesin; vezin, kafiye veya şekil yönünden ne kadar sistematik görünürse görünsün, “edebî” değildir.

Prof.Dr. SAADETTİN YILDIZ
Prof.Dr. SAADETTİN YILDIZ

Edebî eserde dil -tek bir sesten başlayarak hece, kelime, kelime grubu, cümle, cümle kombinasyonu plânında- asıl kurucu unsurdur. Ses ile sesin, hece ile hecenin, kelime ile kelimenin ve daha büyük çaplı dil birliklerinin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve kelimelerin kavram değerleri ile mecazî arka plânlarını hayata geçirerek, “anlatma”yı “sanat” hâline getiren ana unsur, dil hassasiyetidir. Bu bakımdan, bir edebî eseri incelerken, özellikle, “dilin kullanılış tarzı”nı “o eseri edebî kılan temel unsur” olarak görmek ve bu gözle değerlendirmek gerekir. Devamını İndirmek İçin Tıklayın

Paylaş
Facebooktwitter

Leave a comment