GÖRÜŞLER DERGİSİNDE ARİF NİHAT ASYA

Görüşler dergisi, Adana Halkevi’nin yayın organı olarak, Nisan 1937-Temmuz 1946 tarihleri arasında yayımlanmış olan önemli bir dergidir. Dergi, Yunus Kâzım Köni’nin yönetiminde yayın hayatına girmiş, Birinci Teşrin (Ekim) 1937’de çıkan 4.sayıdan Mayıs 1942 tarihinde çıkan 45.sayıya kadar (45.sayı dahil toplam 42 sayı) Arif Nihat Asya tarafından yönetilmiştir. Derginin yönetimi zaman zaman el değiştirmiştir. Yönetim kadrosu gözden geçirildiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır:

Prof.Dr. SAADETTİN YILDIZ
Prof.Dr. SAADETTİN YILDIZ

1. – 3.sayılar : Yunus Kâzım Köni (ilk sayıda, Yazı İşlerini İdare Eden; 2. ve 3. sayılarda “Neşriyatı İdare Eden)
4. – 14.sayılar : Arif Nihat Asya (Neşriyatı İdare Eden)
15.-21.sayılar : Arif Nihat (Mesul Müdür), Vehbi Evinç (Yazı İşleri Çevirgeni)
22.-41.sayılar : Arif Nihat Asya (Yayın Direktörü), Rasim Göknel (Yazı İşleri Direktörü)
42.-45.sayılar : Arif Nihat (Yayın Direktörü), Osman Sümer (Yazı İşleri Direktörü)
46.-78.sayılar : Avukat Kemal Çelik (Mes’ul Müdür), Vehbi Evinç (Yazı İşleri Müdürü)
79.-91:sayılar : Kemal Çelik (Neşriyat Müdürü), Dil ve Edebiyat Komitesi (Yazı İşlerini İdare Eden) Devamını İndirmek İçin Tıklayın

Paylaş
Facebooktwitter

Leave a comment