GIDA “KÖK”TEN GELİR: Tanpınar’ın “Akşam” Şiirinin Oluşum (Tekevvün) Süreci ve Mitolojik Zemini

Edebî metinlerin oluşumu, okuyucunun pek dikkatini çekmese de, uzun ve zorlu bir süreçten geçerek tamamlanır. Sanatçının çalışma tarzı, mizacı, girişkenliği, titizliği, mükemmeliyetçiliği gibi belirleyici unsurlar, sürecin uzunluğunu da tayin eder.

Bu uzun süreç, elbette, çok uğraşmayı gerektirir. Şiirin formunu  istediği kıvama getirmek ayrı, form ile söyleyişi ve söyleyiş ile anlamı kaynaştırmak ayrı emek ister. Tanpınar, belki hocası Yahya Kemal’in de etkisiyle, şiirin tamamlanması ve ortaya çıkarılması konusunda son derece hassas davranan ve emeğini esirgemeyen bir sanatçıdır. Bu hassasiyet onun şiirinin tamamlanma sürecini uzatmıştır. 1937 yılında şiir kitabı çıkarmaya niyetlenen Tanpınar’ın bu niyetini ancak 1961’de gerçekleştirebilmiş olması, bu çalışmada ele aldığımız “Akşam” şiiri üzerinde oluşum sürecinin altı aydan fazla sürmesi de bunu açıkça gösteriyor.

 

Günlüklerinde ve mektuplarında sıkça ve yakınarak dile getirdiği hususların başında şiirlerinin tamamlanmamış olması gelir. Ona göre şiir zor sanattır ve “Her sanat eserinin başında bir Orfeus hikâyesi vardır.” diye düşündüğü için,  Eurydice’yi ölüm diyarından geri alır gibi, dilin içindeki şiiri bulup çıkarmak gerekir.

Metnin Devamı

Paylaş
Facebooktwitter

Leave a comment