GIDA “KÖK”TEN GELİR: KIBRIS TÜRK ŞİİRİ, NAMIK KEMAL’DEN ARİF NİHAT ASYA’YA KIBRIS’TAN YOLU GEÇEN ŞAİRLER VE ETKİLERİ

Türk’ün yaşadığı her yerde, adeta onun yaşadığının kanıtı olmak üzere, şiir de yaşar. Türk kültür coğrafyasının her köşesinde en eski devirlerden beri şiirin var olduğu, bilinen bir gerçektir. Parça parça da olsa elde bulunan destanlar bunu açıkça ortaya koymaktadır. Kültür coğrafyamızın özellikle son yıllarda daha çok dikkat çekmeye başlayan bir parçası da Kıbrıs’tır. Burada özellikle 1900’lerin ilk çeyreğinden sonraki edebiyat hareketleri oldukça renkli ve verimli olmuştur.

Kıbrıs’ı fetheden askerlerin arasında şüphesiz şairler-ozanlar da vardı. Adanın fethedildiği yıllar, Divan Edebiyatının Bâkî, Fuzûlî, Nev’î, Zâtî, Taşlıcalı Yahya, Bağdatlı Rûhî gibi çok güçlü şairlerle zirveye çıktığı bir dönemdir. Şöhretleri çok yaygın olan bu sanatçıların etki alanı da geniştir. Kıbrıs’ın fethedildiği 1571 yılında Nev’î 33, Bâkî 45, Taşlıcalı Yahya 73 yaşındaydı. Fuzûlî 1556’da, Hayâlî 1557’de ölmüştü. Yani, onların kurduğu esaslı bir şiir saltanatı vardı. Osmanlı buraya diliyle ve kültürüyle gelip yerleşti.

Metnin Devamı

Paylaş
Facebooktwitter

Leave a comment